Pravidelná aut. doprava

1. Priama autobusová doprava

Cestovné poriadky_priame autobusové spoje           (Editovatelný formát - Excel )               

Cestovné poriadky_12hod. priame autobusové spoje           (Editovatelný formát - Excel )


2. Autobusová doprava 25/35

Cestovné poriadky_Autobusové spoje č.25 a č.35 - Cestovné poriadky aj na http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/

Mapka - Aut. zast. spojov 25/35 na aut. st. v Žiline


3. Verejné autobusové spoje

Verejné aut. spoje do KMS

Verejné aut. spoje z KMS